Lasergame 6-70 jaar Tv Studio Aalsmeer

Datum & Tijd

Uw gegevens

Wat doen wij met uw gegevens - bekijk onze privacyverklaring

Bevestigen

Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Boekingsbevestiging:Een boeking voor één van de activiteiten van Realistic Sports & Leisure is definitief, wanneer de contactpersoon deze activiteit telefonisch of schriftelijk boekt. Ter bevestiging hiervan zal Realistic Sports & Leisure een schriftelijke boekingsbevestiging naar de contactpersoon opsturen

Contactpersoon is aansprakelijk voor al hetgeen deze boeking aangaat.

Fouten:Fouten in de gegevens zoals die vermeld staan op de boekingsbevestiging dienen direct, doch in ieder geval binnen twee dagen na dagtekening aan Realistic Sports & Leisure gemeld te worden. Na deze datum kan er geen aanspraak op eventuele restitutie of compensatie worden gemaakt

Wijzigingen:Wijzigingen in de boeking dienen minimaal 2 dagen voor de aanvang van het evenement gemeld te worden. Getracht zal worden de gewenste wijzigingen zoveel mogelijk conform de wens(en) van de contactpersoon door te voeren. Aan het niet (geheel) doorvoeren van wijzigingen of voor wijzigingen die te laat worden gemeld kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het wijzigen van een datum en of tijdstip kost 10,-

Groepsgrootte:De grootte van een groep dient voor het paintball minimaal 6 personen te bedragen. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Dit dient dan duidelijk op de boekingsbevestiging vermeld te staan.Groepen kleiner dan 25 personen kunnen eventueel gecombineerd worden met (een) andere groep(en).

Aansprakelijkheid:Voor de aanvang van het evenement krijgen alle deelnemers een uitgebreide instructie omtrent de regels en veiligheidsvoorschriften van de activiteit. Iedere deelnemer is strikt gehouden deze instructies nauwkeurig op te volgen! Het zich niet houden aan de spelregels en /of veiligheidsvoorschriften kan grote risico's met zich mee brengen! Elke deelname aan de activiteiten geschied geheel vrijwillig en is geheel voor eigen risico!Realistic Sports & Leisure stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel geleden door deelnemers aan een van de activiteiten voorkomend uit het niet naleven van de veiligheidsinstructies of anderszins.Realistic Sports & Leisure stelt zich evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van deelnemers tijdens de activiteitendag. Verlies of schade aan eigendommen van Realistic Sports & Leisure kunnen wel in rekening worden gebracht.

Betaling:De betaling geschied uitsluitend contant op de dag speeldag zelf.Er kan niet met pin of creditcard worden betaald.Voor bedrijven kan op rekening worden gespeeld maar er zal een aanbetaling gevraagd worden.Deze aanbetaling dient minimaal 1 dag voor de speeldatum op de rekening van Realistic Sport & Leisure bijgeschreven te zijn.Het restant bedrag dient op factuur achteraf betaald te worden ofwel contant op de speeldag

Annulering: Bij annulering tot 1 week voor het evenement is 50% van de totale som verschuldigd..Bij annulering binnen 2 dagen voor het evenement is men de totale som verschuldigd.

 

Jouw reservering

Het spel Lasergamen
Locatie spel Indoor TV Studio Aalsmeer
Leeftijd genre 6-70 jaar
Duur spel 1,5 uur
Wanneer nog niet gekozen

Informatie

*Duur feestje 1,5 uur inc zakje chips en drankje en uitleg
*Minimaal 8 deelnemers (ouders of begeleiders meedoen kan ook)
*Kosten maandag - zondag 16,50 euro pp inc zakje chips en  drankje
*2 Speelvelden ( niet gegarandeerd alleen bij ruimte )           
*U speelt onderling nooit met andere ploegen
*Dames en heren wc`s aanwezig

Uitbreidingsmogelijkheid bij kinderpaintball en lasergame en airsoft voor € 2,50 per kind

  • 30 minger blijven om kado`s uit te pakken
  • Zelf meegebrachte taart te nuttigen ( ook bordjes en bestek zelf meenemen)
  • Mogelijk in de Tv Studio en Outdoor Assendelft
  • Wel vermelden via telefoon of bij opmerkingen na reservering

Parkeren Tv Studio

1e half uur = gratis

30 tot 90 minuten = € 1,00

Daarna = € 2,00 per uur

Locatie

Adres Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer
© Realistic Sports & Leisures